Jeg har laget meg en egen YouTube-kanal, hvor jeg kommer til å legge ut video-tips om de forskjellige skriveverktøyene jeg bruker, eller som folk har spurt meg om. De to første klippene handler om Scrivener. I det ene viser jeg hvordan man kan ta «snapshot» av f.eks. en scene, slik at man raskt kan gå tilbake til tidligere versjoner av scenen. I det andre har jeg lagt opp to Scrivener-prosjekter ved siden av hverandre, og viser hvordan man kan kopiere en scene mellom prosjektene. Dette bruker jeg ofte selv, siden jeg har et eget prosjekt hvor jeg samler alle ideer (scener, historiebuer, karaktertrekk, replikker osv.), som jeg så kan bruke i spesifikke manusprosjekt.

Klikk her for å gå til YouTube-kanalen min 🙂